Prekių grąžinimo sąlygos

1. Praėjus daugiau kaip 14 (keturiolika) dienų nuo prekės pristatymo dienos, prekių grąžinimui taikomos
Lietuvos Respublikos Mažmeninės prekybos taisyklės. 
2. Kai grąžinama nekokybiška prekė, MB Elektrinis motoroleris įsipareigoja priimti nekokybišką prekę ir ją
pakeisti kokybiška preke. Tuo atveju, kai paaiškėja, kad info@ekomoto.lt neturi analogiškos prekės, jums
bus sugrąžinti už prekę sumokėti pinigai per 5 (penkias) darbo dienas skaičiuojant nuo prekės perdavimo
MB Elektrinis motoroleris dienos.
3. Grąžinama prekė privalo būti pilnai sukomplektuota ir paruošta saugiam transportavimui. Jūs atsakote už
pilną prekės sukomplektavimą. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota, ji nėra priimama grąžinimui. Pirkėjas
turi savo sąskaita grąžinti prekę į suderintą vietą.
4. Jūs turite teisę atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties (jeigu tai nėra užsakymas pagal individualius
poreikius), pranešdamas mums apie tai raštu (el. paštu info@ekomoto.lt) per 14 (keturiolika) dienų nuo
prekės pristatymo dienos.
5. Tais atvejais, kai nepraėjus 14 (keturiolika) dienų nuo prekės pristatymo pranešate apie atsisakymą nuo
pirkimo-pardavimo sutarties (Taisyklių 33 p.), tvarkingos ir pilnos komplektacijos prekės turi būti grąžinamos
toje pakuotėje, kurioje jos buvo pristatytos. Pakuotė turėtų būti nesugadinta, prekė turi būti švari, tinkamai
paruošta ir įpakuota saugiam transportavimui.
6. Norėdami atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties, per Taisyklėse nurodytą terminą privalote Taisyklių 36
punkte nurodytais kontaktiniais adresais pranešti apie sutarties atsisakymą raštu. Apie sutarties
atsisakymo patvirtinimą gausite pranešimą Jūsų nurodytu el. paštu. Jeigu negausite patvirtinimo per 1 darbo
dieną, privalote kreiptis telefonu į info@ekomoto.lt. Atsisakę sutarties, per 3 (tris) darbo dienas privalote
telefonu arba el. paštu suderinti su pardavėju Prekės grąžinimo būdą (visi prekės priėmimo, nuvežimo ar
kitokio transportavimo iki Pardavėjo nurodytos vietos klausimai). Pirkėjas savo sąskaita privalo grąžinti
nusipirktą Prekę, atitinkančią Taisyklių 34 ir 33 punkto pirmo ir antro sakinio reikalavimus.  Grąžinus pilnai
sukomplektuotą, kokybišką, originalioje pakuotėje prekę, už Prekę sumokėti pinigai bus grąžinami per 5
(penkias) darbo dienas nuo Prekės grąžinimo dienos.
7. Jūs neturite teisės atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties, jeigu:

    7.1. Pateikėte užsakymą prekėms su specializuotomis jūsų poreikius atitinkančiomis charakteristikomis.

     7.2. Jūs prekę sugadinote, išardėte ar prekę naudojote nesilaikant naudojimosi taisyklių.